ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

                                    99 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์  045-617971            โทรสาร 045-617674

E-mail :          tososing@gmail.com

 

Web site : http://www.cnu.ac.th